Działalność społeczna

Akcje

Wszędzie tam, gdzie Spółka prowadzi swoje placówki handlowe staramy się wspierać działalność społeczną lokalnych samorządów, ośrodków pomocy, domów kultury, szkół oraz innych organizacji, w których rodzą się pomysły niesienia pomocy osobom lub instytucjom, które wymagają wsparcia.

Wiele z tych inicjatyw ma charakter cykliczny (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, zbiórki karmy dla schroniska). Staramy się zmobilizować również w sytuacji, gdy pomoc potrzebna jest od zaraz. W naszej pamięci utkwiła szczególnie akcja z 2011r. niesienia pomocy powodzianom z zalanej przez Wisłę gminy Wilków. Kwota przekazana przez Spółkę w połączeniu ze zbiórką żywności w naszych supermarketach pozwoliły na przekazanie artykułów pierwszej potrzeby (głównie żywności) w ciągu pierwszych dni tych tragicznych wydarzeń.

 

Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji

W działalności gospodarczej NSH zawsze udaje się wygospodarować choćby niewielkie środki na pomoc tym wszystkim, którzy jej potrzebują. W związku z tym w 2005r. udziałowcy założyli Nałęczowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji.

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz mieszkańców oraz instytucji w gminach, na terenie których NSH prowadzi działalność.

Najważniejsze cele i zadania to:

  • szerzenie nauki i oświaty wśród młodzieży i dorosłych,
  • propagowanie aktywnego wypoczynku,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • propagowanie i upowszechnianie krajoznawstwa ziemi nałęczowskiej,
  • ochrona lokalnych dóbr kultury i tradycji,
  • promowanie aktywnego uczestnictwa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
  • upowszechnianie wiedzy o ekologii,
  • pomoc społeczna i wyrównanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  • działalność charytatywna,
  • działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą Kazimiera Wójtowicz i Emil Gajewski.Poszukujemy lokalizacji
Powierzchnie do wynajęcia
Nasze sklepy

Copyright © 2015 NSH Sp. z o.o.

designed by onkoban.pl, coded by artspace.pl