Dane rejestrowe

Nałęczowska Spółka Handlowa Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 12

24-150 Nałęczów

e-mail: biuro@nsh.pl

 

KRS: 0000049471

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 716-25-12-484

REGON: 432305140

Kapitał zakładowy: 579.500 zł

Kapitał wpłacony: 579.500 zł

Konto: Bank Spółdzielczy w Nałęczowie nr 42 8733 0009 0006 2721 2000 0010

 Poszukujemy lokalizacji
Powierzchnie do wynajęcia
Nasze sklepy

Copyright © 2015 NSH Sp. z o.o.

designed by onkoban.pl, coded by artspace.pl